Disclaimer

Door de pagina's van deze website te gebruiken, stemt u in met het volgende:

De inhoud van deze site is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar van de site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per e-mail te worden aangevraagd.